Thứ Năm, Tháng Hai 22, 2024
0 ₫

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Trang chủPháp BảoKinh Nguyên ThuỷNĂM NGUYÊN DO KHIẾN NGƯỜI NGHE PHÁP KHÔNG ĐƯỢC LỢI ÍCH VÀ...

NĂM NGUYÊN DO KHIẾN NGƯỜI NGHE PHÁP KHÔNG ĐƯỢC LỢI ÍCH VÀ NĂM NGUYÊN DO KHIẾN NGƯỜI NGHE PHÁP ĐƯỢC NHIỀU LỢI ÍCH.

Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, một người nghe diệu pháp không có thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. Thế nào là năm?

1. Khinh lời thuyết giảng

2. Khinh người thuyết giảng

3. Khinh tự mình

4. Nghe pháp với tâm tán loạn

5. Không nhứt tâm và không như lý tác ý.

Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, người nghe diệu pháp không có thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp.

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một người nghe diệu pháp có thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. Thế nào là năm?

1. Không khinh lời thuyết giảng

2. Không khinh người thuyết giảng

3. Không khinh tự mình

4. Nghe pháp với tâm không tán loạn

5. Nhứt tâm và như lý tác ý.

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, người nghe diệu pháp có thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp.

– Trích Tăng Chi Bộ II, chương Năm Pháp, phẩm Diệu Pháp, HT. Thích Minh Châu dịch.

Bài Viết Gần Đây

Bài Phổ Biến

Bình Luận Gần Đây