Thứ Năm, Tháng Hai 22, 2024
0 ₫

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Trang chủPháp BảoKinh Nguyên ThuỷCÓ 5 LOẠI CHÂU BÁU KHÓ TÌM ĐƯỢC Ở ĐỜI, NÊN HẾT...

CÓ 5 LOẠI CHÂU BÁU KHÓ TÌM ĐƯỢC Ở ĐỜI, NÊN HẾT SỨC TRÂN QUÝ NẾU HỮU DUYÊN GẶP ĐƯỢC.

– Này các Licchavì, sự xuất hiện của năm châu báu khó tìm được ở đời.

Thế nào là năm ?

1. Sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác khó tìm được ở đời.

2. Người thuyết được Pháp Luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời.

3. Người hiểu được Pháp Luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời.

4. Người thực hành pháp và tùy pháp, sau khi đã hiểu rõ lời thuyết giảng về Pháp và Luật do Như Lai tuyên thuyết, khó tìm được ở đời.

5. Người biết ơn, nhớ ơn khó tìm được ở đời.

Này các Licchavi, sự xuất hiện của năm loại châu báu này khó tìm được ở đời.

– Trích kinh Tăng Chi Bộ II, HT. Thích Minh Châu dịch.

Bài Viết Gần Đây

Bài Phổ Biến

Bình Luận Gần Đây