Thứ Bảy, Tháng Hai 24, 2024
0 ₫

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Trang chủPháp NgữẤn Quang Đại SưNẾU CÓ THỂ VÂNG GIỮ TÁM CÂU NÀY THÌ QUYẾT ĐỊNH KHI...

NẾU CÓ THỂ VÂNG GIỮ TÁM CÂU NÀY THÌ QUYẾT ĐỊNH KHI SỐNG CÓ THỂ DỰ VÀO BẬC THÁNH HIỀN, CHẾT LÊN CÕI CỰC LẠC. MONG MỌI NGƯỜI HÃY CỐ GẮNG LÊN!

“Đôn luân tận phận, nhàn tà tồn thành, chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành” (Giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận; dứt bỏ lòng tà, giữ gìn lòng thành; không làm điều ác; vâng làm điều lành), nếu muốn học Phật để thoát phàm tục mà chẳng chú trọng bốn câu ấy sẽ như cây không rễ lại mong tươi tốt, như chim không cánh lại muốn bay cao. “Chân vị sanh tử, phát Bồ đề tâm, dĩ thâm tín nguyện, trì Phật danh hiệu” (Thật vì sanh tử, phát Bồ đề tâm, dùng tín nguyện sâu, trì danh hiệu Phật), phàm phu thấp kém muốn liễu sanh tử ngay trong hiện đời mà chẳng y theo bốn câu này sẽ thành không nhân mà muốn được quả, chưa gieo đã nghĩ thu hoạch, vạn phần chẳng có lẽ ấy. Nếu có thể vâng giữ tám câu này thì quyết định khi sống có thể dự vào bậc thánh hiền, chết lên cõi Cực Lạc. Mong mọi người hãy cố gắng lên!

– Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 2, Thư trả lời cư sĩ Thái Khế Thành (thư thứ ba), Cư sĩ Hiếu An dịch.

Bài Viết Gần Đây

Bài Phổ Biến

Bình Luận Gần Đây