Thứ Bảy, Tháng Hai 24, 2024
0 ₫

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Trang chủPháp BảoKinh Nguyên ThuỷBA HẠNG NGƯỜI KHÓ TÌM ĐƯỢC Ở ĐỜI.

BA HẠNG NGƯỜI KHÓ TÌM ĐƯỢC Ở ĐỜI.

BA HẠNG NGƯỜI KHÓ TÌM ĐƯỢC Ở ĐỜI.
————————————
Một thời, Thế Tôn đang du hành giữa dân chúng Kosala, dạy các Tỷ kheo:

Này các Tỷ kheo, sự xuất hiện của ba hạng người này, khó tìm được ở đời. Thế nào là ba?

Này các Tỷ kheo, sự xuất hiện của Như Lai, bậc A la hán, Chánh đẳng giác, khó tìm được ở đời. Người có thể thuyết Pháp và Luật do Như Lai tuyên thuyết, khó tìm được ở đời. Người biết ơn và đền ơn, khó tìm được ở đời.

Sự xuất hiện của ba hạng người này, này các Tỷ kheo, khó tìm được ở đời.
———————————–
– Trích Kinh Tăng Chi Bộ I, chương 3, phẩm Đọa xứ, phần Khó tìm được, VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.483.

Bài Viết Gần Đây

Bài Phổ Biến

Bình Luận Gần Đây